juni 2014

Vrienden van deKapellekes, U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting. Daarom gaan we u ten minste twee maal per jaar op de hoogte houden van de lopende activiteiten en plannen. Dit is onze eerste nieuwsbrief. Literair Palet Onlangs hebben we moeten besluiten dat een voortzetting...