Schenkingen

De Stichting deKapellekes is een door de fiscus erkende instelling en heeft de ANBI status. Schenkingen en legaten kunnen belastingvrij worden gedaan.