Nieuwsbrief 12 | Mei 2021

Nieuwsbrief 12 | Mei 2021

Beste vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze stichting en daarom houden we u graag op de hoogte van de stand van zaken na een wat lange ‘Corona pauze’.

Over Kunst & Cultuur: het Nieuwe Palet:
We hadden meer verwacht en gehoopt van de groep van 10 mensen die we bijeen hebben gekregen om het Nieuwe Palet van de grond te tillen. Covid heeft mogelijk een rol gespeeld bij het besluit niet over te gaan tot de organisatie van enkele Literatuur avonden. We moeten deze groep nog even ‘vasthouden’ omdat daar mogelijk nog uit geput kan worden voor belangstellenden en of bestuursleden.

Over De Toponymie van Oirschot:
Er wordt door Daniel Vangheluwe, Paul Maas en Henk van Hout, die meewerkt aan de interviews, stug doorgewerkt ondanks de corona-hinder. Binnenkort kan eind redactioneel en correctiewerk worden gedaan. De verwachting is dat over 2 jaar dit project zal kunnen worden afgerond.

Over De Stichting na het coronatijdperk:
Er moeten nog enkele actieve bestuursleden worden gevonden op het terrein van Literatuur en op het terrein van Beeldende kunst. Twee zaken die in de toekomst meer aandacht moeten gaan krijgen. Daarnaast moet het bestuur een betrouwbare uitstraling trachten te behouden. Aanvulling van het bestuur is nodig zodat wat nu is opgebouwd een follow up kan krijgen. De huidige bezetting heeft een versterking zeker nodig.

Over De Site:
Onze site is aangepast en geeft u nadere informatie over deKapellekes, wat we willen en wat we hebben bereikt.  U vindt hier dus de doelstellingen, financieel jaaroverzicht,projectvoorstellen en werkwijze.

Het bestuur.