Nieuwsbrief | Februari 2019

Nieuwsbrief | Februari 2019

Beste vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting en daarom houden we u graag op de hoogte van de lopende en komende activiteiten.

Over het bestuur:
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Paul Gondrie: voorzitter
Paul Maas: secretaris/penningmeester
Theo Louwers: lid
We zien uit naar twee nieuwe bestuursleden uit Best en Oirschot .

Over de site:
www.deKapellekes.nl is nu vernieuwd en aangepast, de oude herkenbaarheid is gebleven maar er zijn nog enkele kleine zaken die nog beter kunnen.

Over ‘de Toponiemen van Best’:

De diepgravende studie over de Toponiemen van Best is voltooid.

Aan het onderzoek is door Daniel Vangheluwe en Paul Maas meer bijna zeven jaar gewerkt. Het betreft onderzoek dat voor elk historisch onderzoek noodzakelijk is zoals al is gebleken bij het archeologisch onderzoek in Aarle. Ook zijn er enkele belangwekkende zaken toegevoegd aan de geschiedenis van Oirschot en Best, doordat nu vast is komen te staan dat het begin van Oirschot ligt in de herdgang Straten en dus niet in het huidige centrum. Er is naar voren gekomen dat daar ook een kleine kloostercel heeft gestaan, waarschijnlijk met een kerk, op de vindplaats van Romeinse resten in Casteren. Door de verplaatsing van de kerk naar het huidige centrum kwamen de Bestse herdgangen verder weg van het bestuurscentrum te liggen en dat heeft tot een eeuwen durend ongenoegen geleid.

Waarschijnlijk is ook dat de oudst bekende grondbezitter in Oirschot de abdij van Sint-Truiden was die op Stapelen een voogd had. Gelet op de ligging van Stapelen, omspoeld door het water van de Dommel op relatief korte afstand van Straten is dat niet moeilijk te begrijpen. Van deze importante machthebber Willem van Stapelen gaat de ‘macht’ via de vrouwelijke lijn en ook via Herlaar over naar de familie van Vught die de tot nu toe de oudst bekende heer van Oirschot heeft ‘geleverd’.

De presentatie heeft plaats gevonden op 23 november in samenwerking met de Erfgoedvereniging in Best. Er was zeer veel belangstelling. Samen werkten we aan een mooi programma voor die middag waarbij de Toponymie in het middelpunt stond met sprekers als Prof Frans Theuws en Vic Mennen. We misten zeer prof. Dr. Jozef van Loon uit Antwerpen die ons gesteund heeft bij de Toponymie hetgeen we zeer hebben gewaardeerd. Nergens kregen we meer inhoudelijke steun dan juist bij hem. We wachten nu de boekbesprekingen af. Over de impressies van het Best van de jaren 50-60 zijn al wel lovende woorden gehoord, maar dat is ook het toegankelijkste deel.

Een mooi tijdsbeeld! En natuurlijk zijn er al wat foutjes gemeld.

Over Kunst & Cultuur:
Er ligt een startnotitie voor ‘de opvolger’ van het Literair Palet, het ‘Nieuwe Palet’ met een opzet voor de benodigde bemensing en financiering. Het plan is om tot een wat bredere opzet te komen dan alleen literatuur. In het verleden bijvoorbeeld hebben  een zestal literaire avonden georganiseerd met onder meer de LIBRIS-literatuur prijs winnaar Alfred Birney. We willen dus wat verder gaan kijken en we laten ons inspireren door KW café (Kunst en Wetenschap) in Eersel.

In Best zowel als Oirschot is een goede zaal beschikbaar. Uiteindelijk moet het geheel kostendekkend worden. Het bestuur gaat over dit conceptvoorstel in beraad. Zeker is wel dat we moeten zoeken naar bemensing en daarnaast ook naar subsidiënten uit de beide gemeenten.

Het bestuur van deKapellekes