Literair Palet | 2013-2014

Samen met de Bibliotheken van Best en Oirschot en het Heerbeeckcollege is een zestal bijeenkomsten gehouden, afwisselend in Best en Oirschot. Hugo Claus, W.F. Hermans, Louis Paul Boon, Kader Abdolah, Saramago en een avond over Indische Literatuur door Alfred Birney stonden op het programma. Hoewel we vinden dat we de gewenste kwaliteit hebben behaald, nam het aantal aanwezigen niet toe. Nadere analyse heeft ons geleerd dat we voorlopig van voortzetting moeten afzien. Mogelijk komen er eens betere tijden en zijn we dan ook beter toegerust.

Category

Projecten