Nieuwsbrief | september 2017

Nieuwsbrief | september 2017

Beste vrienden van deKapellekes,

U ons steunt bij het in standhouden van onze Stichting daarom houden we u graag op de hoogte van de lopende en komende activiteiten. Op dit moment wordt de site www.deKapellekes.nl vernieuwd.

Over het bestuur:
Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Paul Gondrie: voorzitter
  • Paul Maas: secretaris
  • Mari Vervaart: penningmeester
  • Ton van Hagen is 29 september overleden. Ton was vanaf het begin secretaris van de Stichting. Uiteraard waren we present bij het afscheid van Ton.
  • Huub Bours heeft zich enkele maanden geleden teruggetrokken. 

Over ‘de Toponiemen van Best’:
De omvangrijke studie over de Toponiemen van Best samen met Daniel Vangheluwe uit Bergeijk nadert haar voltooiing. Om in goede harmonie en in de nodige rust het boek af te kunnen ronden verwachten we publicatie niet dit jaar maar in 2018.

Voor die tijd moeten we de financiering nog rond zien te krijgen. We verwachten daar een bedrag voor nodig te hebben van ca. €10.000.

Over het Armenhoef-project:
Onlangs zijn de infopanelen in en buiten de Armenhoeve door de gemeente geplaatst.

Wij hebben zorg gedragen voor de inhoudelijke kanten daarvan.

Er is een educatief programma voor de basisschool opgezet samen met Simon Coolen, Corry Erich en met Henk Langerer als vraagbaak op de achtergrond. Op 28 september is deze lesbrief voor groep 6 aan de schoolleiders aangeboden. Het gemeentebestuur was aanwezig en ook de pers was uitgenodigd. We hebben daarmee aan onze laatste verplichting voldaan en kunnen het project gaan afsluiten.

Over Kunst&Cultuur:
We zijn bezig met ‘de opvolger’ van het Literair Palet. De eerste stappen worden gezet. Het plan is om tot een wat bredere opzet te komen dan alleen literatuur. We hebben ons laten inspireren door KW café  in Eersel. We hebben een zaal in Best en een Oirschot die geschikt zijn. Nu wordt er gewerkt aan een plan op papier en moet er naar middelen worden gezocht. In de begintijd zullen we financieel moeten bijspringen. Uiteindelijk moet het geheel kostendekkend worden. De opzet verloopt minder snel dan verwacht.