Nieuwsbrief | juni 2016

Nieuwsbrief | juni 2016

Vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting.  Daarom houden we u op de hoogte van de lopende activiteiten.

Over het bestuur
Het bestuur is weer op sterkte met Paul Maas voorzitter, Ton van Hagen secretaris, Mari Vervaart penningmeester, Paul Gondrie en Huub Bours leden. Er wordt een functiewisseling overwogen.

 Over ‘de Toponiemen van Best’
Er wordt hard gewerkt aan de omvangrijke studie van ‘de Toponiemen van Best’ samen met Daniel Vangheluwe uit Bergeijk. Het einde komt in zicht.

Er zijn interessante ontwikkelingen met betrekking tot de relatie van Sint-Truiden met Best maar ook met Oirschot. Een Merovingische/ Karolingische  ‘Cella’ op de Romeinse site bij Straten(Insula Dunc) en een nabij gelegen Middeleeuws Domein ‘de Burgt’ worden aannemelijk geacht. Er is een diepgravende studie verricht waarvan een artikel wordt voorbereid. Dit wordt samen met de Heemkundekring Dye van Best als een speciale uitgave gepubliceerd. Tevens is er een scriptie gemaakt over de begintijd van het Frankische rijk en de rol van Best en Oirschot in dat geheel en deze scriptie wordt gepubliceerd in Uit de Kelder na het verschijnen van de Special. Dit gebeurt waarschijnlijk aan het einde van dit jaar.

Over het Armenhoef-project
Op 3 dec 2015 is het boek ‘t Goet te Arle gepresenteerd in het Prinsenhof in Best onder grote belangstelling. Er zijn nu al meer dan 700 exx. van het boek verkocht. De belangstelling reikt tot ver buiten de regio. De Heemkundekring Best en deKapellekes mogen het boek met recht ‘ons kindje’ noemen.

Daarnaast werd er gewerkt aan:

  • de Info-panelen in de Hoeve i.s.m. de gemeente. Dit wordt binnenkort afgerond.
  • Het plaatsen van twee banken en het zoeken naar een juiste locatie; ‘de Geestert’ en ‘de Houtse Akkers’ met bijbehorende info, staat te gebeuren.
  • Een educatief programma voor de basisschool samen met Simon Coolen, Corry Erich en met Henk Langerer als vraagbaak op de achtergrond. Ook dit wordt een dezer dagen afgerond.
  • Het opzetten van de cursus ‘Alles over de Aarlese Hoeve’ in maart die met name was gericht op rondleiders, kan met 10 deelnemers geslaagd worden genoemd.