Nieuwsbrief | Augustus 2018

Nieuwsbrief | Augustus 2018

Beste vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting en daarom houden we u graag op de hoogte van de lopende en komende activiteiten.

Over het bestuur:
Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Paul Gondrie: voorzitter
  • Paul Maas: secretaris/penningmeester
  • Theo Louwers: lid

We zien uit naar twee nieuwe bestuursleden uit Best en Oirschot.

Over de site:
www.deKapellekes.nl is vernieuwd en aangepast, de oude mooie herkenbaarheid is gebleven.

 Over ‘de Toponiemen van Best’:
De diepgravende studie over de Toponiemen van Best is voltooid. De redactie is bezig de zaken persklaar te krijgen. Op dit moment voeren we overleg over de afronding en de uitgave. We verwachten voor het boek een bedrag nodig te hebben van ca. €8.495,-. We zijn op zoek naar sponsoren hiervoor, is dat misschien een idee voor u?

Onze vrienden kunnen het boek tegemoet zien als tegenprestatie voor hun ‘vriendschap’. Het wordt uitgereikt op de middag van de presentatie in November in de Prinsenhof en u wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Aan het onderzoek is door Daniel Vangheluwe en Paul Maas meer dan vijf jaar gewerkt. Het betreft onderzoek dat voor elk historisch onderzoek noodzakelijk is zoals al is gebleken bij het archeologisch onderzoek in Aarle. Ook zijn er enkele belangwekkende zaken toegevoegd aan de geschiedenis van Oirschot en Best, doordat nu vast is komen te staan dat het begin van Oirschot ligt in de herdgang Straten en dus niet in het huidige centrum. Ook is naar voren gekomen dat daar ook een kleine kloostercel heeft gestaan, waarschijnlijk met een kerk, op de vindplaats van Romeinse resten in Casteren. Door de verplaatsing van de kerk naar het huidige centrum kwamen de Bestse herdgangen verder weg van het bestuurscentrum te liggen en dat heeft tot een eeuwen durend ongenoegen geleid.

Waarschijnlijk is ook dat de oudst bekende machthebber in Oirschot de abdij van Sint-Truiden was die op Stapelen een ‘vertegenwoordiger’ had. Van deze vertegenwoordigende machthebber Willem van Stapelen gaat de ‘macht’ via de vrouwelijke lijn over naar de familie van Vught die de tot nu toe oudst bekende heer van Oirschot heeft ‘geleverd’.

De presentatie zal plaats vinden medio november in samenwerking met de Erfgoedvereniging in Best.

Samen werken we aan een mooi programma voor die middag waarbij de Toponymie in het middelpunt zal staan.

 Over Kunst & Cultuur:
Er ligt een startnotitie voor ‘de opvolger’ van het Literair Palet, het ‘Nieuwe Palet’ met een opzet voor de benodigde bemensing en financiering. Het plan is om tot een wat bredere opzet te komen dan alleen literatuur. In het verleden bijvoorbeeld hebben  een zestal literaire avonden georganiseerd met onder meer de LIBRIS-literatuur prijs winnaar Alfred Birney. We willen dus wat verder gaan kijken en we laten ons inspireren door KW café (Kunst en Wetenschap) in Eersel.

In Best zowel als Oirschot is een goede zaal beschikbaar. Uiteindelijk moet het geheel kostendekkend worden. Het bestuur gaat over dit conceptvoorstel in beraad. Zeker is wel dat we moeten zoeken naar bemensing en daarnaast ook naar subsidiënten uit de beide gemeenten.

 

Het bestuur van deKapellekes