Nieuwsbrief | Maart 2018

Nieuwsbrief | Maart 2018

Beste vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting daarom houden we u graag op de hoogte van de lopende
en komende activiteiten. Op dit moment is de vernieuwing van site www.deKapellekes.nl afgerond.

Over het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Paul Gondrie: voorzitter
Paul Maas: secretaris
Mari Vervaart: penningmeester
Theo Louwers is eind februari 2018 tot ons bestuur toegetreden.

Tot onze schrik en meer dan dat is plots overleden Riet van Hagen de vrouw van Ton die op 26 september was
overleden. Zij was gedurende lange tijd onze gastvrouw omdat we bij Ton onze bestuursvergaderingen
hadden.

Over ‘de Toponiemen van Best’
De diepgravende studie over de Toponiemen van Best samen met Daniel Vangheluwe uit Bergeijk is voltooid.
De redactie is bezig de zaken persklaar te krijgen. Overleg over de afronding en de uitgave vinden nu plaats. We
verwachten daar een bedrag voor nodig te hebben van ca. €10.000.

De inhoud:
Aan dit onderzoek is door de twee onderzoekers meer dan vijf jaar gewerkt. Het betreft onderzoek dat voor
elk historisch onderzoek noodzakelijk is zoals al is gebleken bij het archeologisch onderzoek in Aarle. Het
resultaat is van professioneel niveau.

A. Op basis van Minuutplans en OAT’s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) en gedetailleerd en uitgebreid
archiefonderzoek is gekomen tot een vlak dekkende kaart van de gemeente Best inclusief Straten, met alle
toponiemen van 1832 en talloze uit de archieven van ver daarvoor. Het zijn ruim 1100 lemma’s over 300
pagina’s.

B. Daarnaast wordt een impressie gegeven van de herdgangen van de jaren ‘50- ‘60 aan de hand van
interviews met inwoners van de herdgangen en op basis van eigen herinneringen zodat er niet alleen een
statisch beeld ontstaat van 1832 maar een wat meer levend beeld van de wording van Best in de jaren vijftig
en zestig. Het vormt daarmee een tussenstap vanaf het heden naar het verdere verleden. Dit beslaat
ongeveer100 pagina’s met veel foto’s.

C. Uit het archief onderzoek zijn enkele publicaties voorbereid die hier in hun definitieve vorm worden
gepubliceerd: Gunterslaar, Ten Hout en de Vleut; ‘t Goet te Arle; Sint-Truiden in Best en Oirschot van
ongeveer 100 pagina’s.

D. Extra productie van CD met de basisgegevens in Haza (een database programma).

Over Kunst & Cultuur
Met ‘de opvolger’ van het Literair Palet wil het niet erg vlotten. Het plan is om tot een wat bredere opzet te
komen dan alleen literatuur zoals we in het verleden een zestal avonden organiseerden met onder meer de
literatuur prijs winnaar Alfred Birney. We laten ons inspireren door KW café in Eersel. We hebben een zaal in

Best en een Oirschot die geschikt zijn. Nu wordt er gewerkt aan een plan op papier en we moeten naar middelen
zoeken. Uiteindelijk moet het geheel kostendekkend worden. De opzet verloopt minder snel dan verwacht.

Namens het bestuur van deKapellekes