Nieuwsbrief | juni 2015

Nieuwsbrief | juni 2015

Vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting Daarom houden we u op de hoogte van de lopende activiteiten en plannen.

Over het bestuur
Het bestuur van de stichting deKapellekes is uitgebreid met Paul Gondrie uit Best. Nu nog een lid uit Oirschot en het bestuur is weer op volle sterkte. zie ook www.dekapellekes.nl

‘de Toponiemen van Best’
Er wordt hard gewerkt aan de omvangrijke studie van ‘de Toponiemen van Best’ samen met Daniel Vangheluwe uit Bergeijk. We hebben ons onlangs bezig gehouden met de bezittingen van Sint Truiden in Best en dan vooral wel in de Vleut, vroeger ook wel Gunterslaer geheten. Daarover is een publicatie verschenen in ‘Uit de Kelder’ van de Heemkundekring Best. We denken het project in 2017 af te ronden en tot een boek te komen, waarin alle veldnamen van Best uit 1832 te vinden zijn met een verklaring van die veldnamen per herdgang met diverse kaarten. Aan de basis van dit onderzoek staan de minuutplannen van Best, met de leggers. Dit toponiemen onderzoek is nodig bij vrijwel alle soorten van historisch onderzoek. Tot op heden ontbreekt een dergelijk onderzoek van de gemeente Best. Onlangs hebben we een eerste offerte gevraagd. Te zijner tijd moeten we op zoek naar subsidiegevers.

’t Goet te Arle’
Onze Stichting neemt deel, samen met de Heemkundekring ‘Dye van Best’ en de Stichting de Brabantse Boerderij, aan een werkgroep tot het tot stand brengen van een monografie over de Armenhoef in Best en een aantal educatieve projecten, af te ronden eind 2015.
Onze bijdrage zal zijn; Een historisch geografische beschrijving van de Armenhoef en omgeving, met uiteraard ook aandacht voor Ten Rodeke, de hoeve van Jeroen Bosch en de Burghoef. De organisatie rondom het boek vraagt behoorlijk wat aandacht. Daarnaast ontwikkelen we educatieve programma’s o.m. voor het basis- en middelbaaronderwijs.