Nieuwsbrief | januari 2017

Nieuwsbrief | januari 2017

Beste vrienden van deKapellekes,

U ons steunt bij het in standhouden van onze Stichting daarom houden we u graag op de hoogte van de lopende en komende activiteiten.

Over het bestuur :
Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Paul Gondrie: voorzitter
  • Paul Maas: secretaris
  • Mari Vervaart: penningmeester
  • Huub Bours en Ton van Hagen: leden. 

Over ‘de Toponiemen van Best’:
De omvangrijke studie de Toponiemen van Best van Daniel Vangheluwe uit Bergeijk nadert haar  voltooiing. We verwachten het boek  nog in 2017 uit te geven.

Samen met de Heemkunde kring Dye van Best is in december 2016 een boekje tot stand gekomen: De abdij van Sint-Truiden in Best en Oirschot. In dit boek wordt aannemelijk gemaakt dat op de Romeinse site in Straten een Merovingisch/Karolingische kluis heeft bestaan en daarbij in de buurt ook een Middeleeuws Domein ‘de Burcht’.

Er een scriptie gemaakt: De opkomst van het Frankische Rijk, met het oog op Best en Oirschot, over de begintijd van het Frankische rijk en de rol van Best en Oirschot daarin. Deze scriptie is onlangs gepubliceerd in Uit de Kelder van de Heemkundekring ‘Dye van Best’.

Over het Armenhoef-project:
Op 3 dec 2015 is onder grote belangstelling het boek ‘t Goet te Arle gepresenteerd in de Prinsenhof in Best. Er zijn nu al meer dan 700 exx. van het boek verkocht. Tot ver buiten de regio is men geïnteresseerd. De Heemkundekring Best en deKapellekes mogen het boek met recht ‘ons kindje’ noemen.

In maart zijn we begonnen met het  opzetten en uitvoeren van de cursus Alles over de Aarlese Hoeve die met name was gericht op het werven rondleiders. Met tien deelnemers kan dit project geslaagd worden genoemd.

Binnenkort worden de Info-panelen in en nabij de Hoeve i.s.m. de gemeente afgerond.

De twee banken zijn op de juiste locatie: ‘de Geestert’ en ‘de Houtse Akkers’ geplaatst met bijbehorende informatie bordjes.

Er is  een educatief programma voor de basisschool opgezet  samen met Simon Coolen, Corry Erich en met Henk Langerer als vraagbaak op de achtergrond. Een dezer dagen wordt dit afgerond mogelijk met een officieel tintje vanwege de afsluiting van het gehele project en aan de schoolleiders aangeboden. 

Over Kunst&Cultuur:
We zijn bezig met ‘de opvolger’ van het Literair Palet. De eerste stappen worden gezet. Het plan is om tot een wat bredere opzet te komen dan alleen literatuur. We hebben ons laten inspireren door KWcafé  in Eersel. Plannen worden gemaakt en middelen gezocht. In de begintijd zullen we financieel moeten bijspringen. Binnenkort hier meer over.