Nieuwsbrief | februari 2016

Nieuwsbrief | februari 2016

Vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting.  Daarom houden we u op de hoogte van de lopende activiteiten.

Over het bestuur
Het bestuur van de stichting deKapellekes wordt binnenkort uitgebreid met een lid uit Oirschot en voldoet dan daarmee aan de gewenste samenstelling.

 Over ‘de Toponiemen van Best’
Er wordt hard gewerkt aan de omvangrijke studie van ‘de Toponiemen van Best’ samen met Daniel Vangheluwe uit Bergeijk. Er zijn interessante ontwikkelingen met betrekking tot de aanwezigheid van Sint-Truiden in Best maar ook in Oirschot. De mogelijkheid van een Merovingische/ Karolingische  ‘Cella’ op de Romeinse site bij Straten(Insula Dunc) en een nabij gelegen Middeleeuws Domein ‘de Burgt’ wordt verder onderzocht. Mogelijk heeft het centrum van Oirschot-Best nabij Straten-Aarle gelegen en is de kerk daar, verplaatst naar de huidige plaats van het Boterkerkje aan het Vrijthof. Er wordt een artikel voorbereid en er is een concept gestuurd naar A.J. Bijsterveld in Tilburg, Rimbaud Nijssen archivaris van het Rijksarchief in Hasselt en Nico Arts in Eindhoven voor deskundige opmerkingen.

Over het Armenhoefproject
Door het uitvallen van de hoofdauteur werd voorzien in een nieuwe auteur en een nieuwe organisatie. De organisatie werd opgepakt door Harrie van Vroenhoven van de Heemkundekring “Dye van Best” in Best en de organisatie   rondom de inhoud van het boek door Paul Maas, die daarmee ook de eindredactie op zich nam. Het was een weerbarstig karwei! Van augustus tot november waren er intensieve contacten met de drukker Picture Publishers.

Op 3 dec 2015 is het boek ‘t Goet te Arle gepresenteerd in het Prinsenhof in Best onder grote belangstelling. Er zijn  nu al meer dan 700 ex. van het boek verkocht. De belangstelling reikt tot ver buiten de regio. De Heemkundekring Best en deKapellekes mogen het boek met recht ‘ons kindje’ noemen.

Daarnaast werd  er gewerkt aan:

  • de Info panelen bij en in de Hoeve i.s.m. de gemeente en de vormgever.
  • Een educatief programma voor de basisschool samen met Simon Coolen, Corry Erich en met Henk Langerer als vraagbaak op de achtergrond.
    Voor het middelbaar onderwijs moest dit onderdeel helaas worden afgeblazen.
  • Het plaatsen van twee banken en zoeken van een juiste locatie; ‘de Geestert’ en ‘de Houtse Akkers’ en bijbehorende info.
  • Lezingen voor  Heemkundekring Best en tevens ook in Oirschot.
  • Het opzetten van een cursus ‘Alles over de Aarlese Hoeve’ met name ook gericht op rondleiders die in maart van start gaat.