Toponiemen van Best, 2018

Het toponymisch onderzoek van Best startte in 2012 en is op wetenschappelijke wijze uitgevoerd door Paul Maas en Daniel Vangheluwe. Er werd daarbij een gedigitaliseerde kadasterkaart van Best gemaakt, die gekoppeld is aan het kohier van 1792. Dat leverde de lokalisatie op van veel veldnamen waaraan we veel archiefgegevens hebben weten te verbinden. Straten is ook bij het onderzoek betrokken vanwege het belangrijke aandeel dat deze regio in de geschiedenis Oirschot en dus ook van Best heeft gehad. In Straten immers, op Kasteren, heeft een Romeinse gebouw gestaan waarvan we de betekenis nog niet kennen en waar, naar we nu menen te weten, ook de Merovingische/
Karolingische historie zichtbaar is geweest in de vorm van een ‘Cella’.
Het onderzoek heeft geleid tot bovengenoemd boek met daarin de Beste toponiemen dat een bijdrage kan leveren aan vervolgonderzoek van allerlei aard. Ook heeft het onderzoek bijgedragen aan het boek ‘t Goet te Arle en een studie naar de betekenis van de Abdij van Sint-Truiden in Best en Oirschot. Deze gegevens gaan niet veel verder terug dan tot ca. 1200 met een enkele uitzondering tot 1107 waar in een pauselijke acte over de bezittingen van de abdij van Sint-Truiden in Noord-Brabant wordt gesproken.
In het boek worden verder impressies gegeven van de herdgangen van Best rond de jaren ‘50-’60, die rijkelijk voorzien zijn van foto’s. Ze zijn onder meer gebaseerd op interviews met personen uit de betreffende herdgangen. Ze geven een betrouwbaar doch persoonlijk beeld van Best uit die tijd. Ze helpen ons, nu in 2018, de ontwikkelingen van Best via 1950-1960 en 1800 verder terug op het netvlies te krijgen.

De presentatie van het boek en de overhandiging door onze voorzitter Paul Gondrie aan de burgemeester Hans Ubachs vond plaats op 23 november in samenwerking met de Erfgoedvereniging Dye van Best en de gemeente aan in een goed gevulde zaal van het Prinsenhof.

De kaart van de Toponiemen is op uw computer te bekijken. Hoe? Volg hiervoor de stappen op deze pagina!

Category

Projecten