Fotoboek “De koorbanken van Oirschot en Aarschot”, 2011

Fotoboek “De koorbanken van Oirschot en Aarschot”, is verschenen als deel XX in de reeks Nijmeegse Kunsthistorische Studies en is een logisch vervolg op het project waarin het koorgestoelte van Oirschot als 3D-model herleeft.

De koorbanken van zowel Oirschot als Aarschot zijn van de hand van meester Jan Borchmans uit Eindhoven en hebben een spectaculair beeldhouwwerk van zowel wereldse als van religieuze taferelen. Het belang van deze laatmiddeleeuwse koorbanken en hun sculptuur als historisch erfgoed wordt de laatste jaren steeds meer onderkend. Het kunsthistorisch erfgoed van de koorgestoelten in de Zuidelijke Nederlanden is naar kwaliteit en beeldinhoud van zowel nationaal als internationaal belang. Beeldsnijders uit de Zuidelijke Nederlanden beinvloedden in hoge mate 15de en 16de -eeuwse koorgestoelten elders, van Engeland tot Spanje, tot in de Duitse en Franse gebieden.

De makers zelf werkten door heel Europa en hun werk, zowel in concreto als via voorbeeldboeken en tekeningen, had naar vorm en beeldinhoud grote invloed. Een directe confrontatie van beide laatmiddeleeuwse ensembles is niet eerder gemaakt. Deze visuele verbinding zal de beide koorbanken en hun snijwerk, in ruimer perspectief plaatsen en onze kennis ervan verdiepen.

Deze publicatie met daarin opgenomen de genoemde dvd hebben vooral als doel om een breed publiek kennis te laten maken met de schoonheid van de Oirschotse en Aarschotse koorbanken. In het boek wordt ook gezocht naar een verklaring hoe een dorp als Oirschot zulk een grootstedelijke kunstschat kon herbergen.

Het boek heeft een goede nationale pers gehad met name in de Volkskrant van 19 november 2011.

Links:
Joep Peters – www.j-peters.com
CKD Radboud Universiteit – www.ru.nl/ckd
Foto en Filmmuseum Rdam – www.nederlandsfotomuseum.nl

Category

Projecten