Aartsen paradijs, 2004

In dit eerste project van deKapellekes werden gerealiseerd: een aantal concerten, tentoonstellingen van tekeningen en schilderijen, en een foto-expositie met enkele oude films. Ook werd een art-map uitgegeven met foto´s en tekeningen die betrekking hadden op de streek waar de familie Aartsen woonde en ten dele nog woont: de Kempen. Het project richtte zich op een breed publiek uit de regio Best-Oirschot.

Het nodigde het publiek uit kennis te nemen van de wijze waarop de familie Aartsen in achtereenvolgende generaties uiting gaf aan haar artisticiteit. Brabant was voor hen daarbij een inspiratiebron. De schilderijen, tekeningen, foto´s, de muziekuitvoeringen en kindervoorstellingen werden gerealiseerd door leden van diverse generaties van de familie Aartsen. In dit project gaf de stichting speciaal aandacht aan de jeugd en de ouderen.

Er werden voorstellingen gegeven voor jonge kinderen. In samenwerking met het onderwijs werd een lesprogramma ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs in Best en Oirschot gerelateerd aan de expositie in het Kruysenhuis in Oirschot en de fototentoonstelling in het Gemeentehuis van Best. Voor de ouderen zijn op de instellingen voor woon- en zorg exposities ingericht, zodat het oudere publiek gemakkelijk kon worden bereikt.

Category

Projecten